Szkoła Podstawowa nr 14 – zapisy do szkoły trwają

Najważniejszą rzeczą, jaką mogą zrobić rodzice, jest posłanie dzieci do bezpiecznej szkoły. Jeśli szkoła nie ma wystarczającej liczby zapisów, zostanie zamknięta lub opuści kraj. To dlatego wiele szkół w Kamerunie ma trudności z nadążaniem za zapisami.

Dzieci muszą być zapisane do Szkoły Podstawowej nr 14 do 1 września, ponieważ szkoła kończy się 31 grudnia 2018 roku.

Szkoła Podstawowa nr 14 to instytucja na obrzeżach miasta Soczi w Rosji, która przyjmuje dzieci w wieku 0-14 lat. Jest nadzorowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki ds. Praw Dziecka w Rosji.

Szkoła została założona w 1892 roku, aby zapewnić wysokiej jakości edukację uczniom mieszkającym w pobliżu. Obecnie powiększył się i ma obszar o powierzchni ponad 45 hektarów, na którym znajduje się ponad 100 sal lekcyjnych i biblioteka z ponad 250 000 książek.

Szkoła Podstawowa nr 14 to nowa prawa szkoła zlokalizowana w miejscowości Ałmaty. Obecnie przyjmuje dzieci w wieku od 4 do 12 lat, a także jest otwarty dla obcokrajowców, uczniów innych szkół lub nowoprzybyłych, którzy chcą, aby ich dzieci kształciły się w języku kazachskim

Nowa szkoła została otwarta 3 listopada 2017 r. przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki, Biura Współpracy Zewnętrznej Ministerstwa oraz Urzędu Miasta. W związku z tym dzieci w wieku 4-12 lat mogą zapisać się od 1 grudnia 2017 r. do Szkoły Podstawowej nr 14 (kazachski: Школа первая номер шота шығы). W pierwszej klasie będzie 24 uczniów – 11 chłopców i 13 dziewczynek.

Szkoła została założona w 1952 roku. Pierwotnie została stworzona, aby służyć dzieciom w wieku od 5 do 7 lat. Jednak zapotrzebowanie wzrosło i obecnie przyjmują dzieci w każdym wieku. Szkoła oferuje model edukacji oparty na grupie zasad obejmujących znaczenie nauczania i uczenia się poprzez zabawę, odtwarzanie naturalnego rozwoju dzieci oraz pielęgnowanie ich poczucia wiedzy.

Szkoła Podstawowa nr 14 jest jedną ze szkół prowadzonych przez organizację non-profit „Säterbo Familjebostäder”, która zarządza również kilkoma innymi instytucjami edukacyjnymi w Szwecji, w których uczniowie mogą awansować na studia wyższe lub szkolenia zawodowe po ukończeniu szkoły średniej lub w razie potrzeby przed nią. Obejmuje to Szkołę Podstawową nr 15, która jest przeznaczona dla uczniów z trudnościami w uczeniu się i potrzebuje wsparcia ze strony dodatkowego personelu, a także szkoły podstawowe w sąsiednich miastach

Szkoła Podstawowa nr 14 przyjmuje dzieci do szkoły i zapewnia uczniom całościową, zintegrowaną edukację. Znajduje się w Kitengela w Kenii i znajduje się na obszarze wiejskim z populacją ponad 10 000 osób.

Szkoła Podstawowa nr 14 została założona przez Davida Wangui i Johna Wangui w celu zapewnienia możliwości edukacyjnych wszystkim dzieciom w okresie ich formacji. Szkoła zapewnia zintegrowaną edukację, która pomaga uczniom osiągać doskonałe wyniki bez żadnych luk edukacyjnych lub uprzedzeń kulturowych opartych na pochodzeniu etnicznym lub statusie społeczno-ekonomicznym.

Motto szkoły „szerzyć doskonałość” podkreśla nie tylko ich misję poprawy jakości edukacji, ale także zaangażowanie w pomoc każdemu dziecku, bez względu na to, skąd pochodzi i jakie ma pochodzenie społeczno-ekonomiczne.

Szkoła Podstawowa nr 14 to szkoła w powiecie Wołogdy w Rosji, która potrzebuje wsparcia finansowego. Szkoła otrzymała możliwość otwarcia zapisów dla dzieci, które nie mają środków na opłacenie edukacji.

Aby zebrać fundusze, mają nadzieję, że ludzie przekażą towary i usługi lub poświęcą swój czas na wolontariat.

Jest to doskonały przykład tego, jak fundusze lokalne stają się niezbędne, gdy szkoły są niedofinansowane, a popyt na dobra publiczne tak bardzo wzrasta.

Related Post